Husforsikring

Hvorfor tegne en husforsikring?

Ejer du et hus, eller skal du til at købe et, så er det rigtig essentielt, at du får tegnet en husforsikring i forlængelse af købet. Et hus kan nemt være den allerdyreste investering, du kommer til at lave i løbet af hele dit liv. Netop på grund af værdien på dit hus, så er det altså naturligvis centralt, at du får købt en husforsikring, så du ikke risikerer at sidde tilbage med kæmpestore regninger, hvis der f.eks. bliver udført hærværk på dit hus.

Hvis det er første gang, at du stifter bekendtskab med husforsikringen, så sidder du garanteret også og studser over, hvad forsikringen mon egentligt indeholder af dækninger. I denne artikel vil du få besvaret alle dine spørgsmål, hvori de væsentligste aspekter af husforsikringen samtidig vil blive belyst.

House_BG_468x60_02-2015

Hvad dækker husforsikringen?
Det er vigtigt at pointere, at husforsikringen i teorien faktisk ikke er lovpligtig. Hvis du har lån i dit hus, så er du dog forpligtet til at tegne en brandforsikring, da långiveren kræver det. Foruden brandforsikringen er det altså herudover helt op til dig selv, hvor grundigt, du ønsker at være dækket ind. De fleste husejere vælger dog også at forsikre sig mod andre skader på huset med en kaskoforsikring, der f.eks. dækker skader, som er forårsaget af storm- eller vandskader. Kaskoforsikringen omfatter ikke kun selve dit hus, men også en eventuel garage eller udestue, hvis du råder over sådan en.

Hvis du tegner en kaskoforsikring, så følger der også en retshjælpsforsikring, der i nogle tilfælde vil dække sagsomkostningerne til en eventuel retssag om noget, der vedrører dit hus.

Sidst men ikke mindst følger der også en ansvarsforsikring, hvis du tegner en husforsikring. Den dækker, hvis du er erstatningspligtig for skader, der er sket på andre personer eller deres ejendele. Hvis der f.eks. falder en tagsten ned fra dit tag og rammer en person i hovedet, så dækker ansvarsforsikringen altså dit mulige erstatningsansvar, hvis personen kommer til skade.

Hvad dækker husforsikringen ikke – kan jeg evt. tegne tilvalgsforsikringer?
Når du skal tegne en husforsikring, så skal du være opmærksom på, at dit indbo ikke er dækket af den forsikring. Det vil – sagt med andre ord – betyde, at genstande som møbler, elektroniske apparater mm. ikke bliver dækket, medmindre du også har tegnet en indboforsikring.

Du skal ydermere være klar over, at hvis det hus, du køber, bærer præg af skader, der ikke er nedskrevet i tilstandsrapporten, så dækker din husforsikring ikke reparationer og genopbyggelse. Hvis du vil sikre dig imod at overtage et hus fyldt med fejl og mangler, så skal du således investere i en ejerskifteforsikring i forlængelse af husforsikringen. En sådan forsikring giver dig nemlig ro i maven, når du skal købe hus. Den dækker de skader og fysiske forhold ved de forsikrede bygninger, som er opstået, før du som køber overtager din nye bolig, og som ikke står nedskrevet i tilstandsrapporten.

Ovenstående forsikringer er altså nogle, du med god grund kan tegne i forbindelse med husforsikringen. Hvis du ikke føler, at du er tilpas dækket ind med en brandforsikring, en kaskoforsikring, en retshjælpsforsikring og en ansvarsforsikring, så har du heldigvis mulighed for tegne flere ekstra dækninger. Med andre ord kan du altså få skræddersyet en samlet forsikringspakke, der lever op til netop dine personlige krav og behov. Der er f.eks. rigtig mange familier, der vælger at inkludere en forsikring mod insekt- og svampeangreb, hvilket er en meget god idé, idet sådanne angreb kan gå hen og blive en meget omkostningskrævende affære.

En forsikring, der dækker skader på rør og ledninger, er endvidere også en anden central ekstra forsikring, der giver god mening at investere i. Udover disse to forsikringer findes der et hav af forskellige muligheder, du kan inkludere i din samlede husforsikring. Det er blot helt op til dig selv at afgøre, hvor grundigt, du ønsker at være dækket.

Hvordan beregnes min erstatning?
Som udgangspunkt bliver dit hus forsikret efter fuld- og nyværdiprincippet, hvilket betyder, at eventuelle skader bliver repareret eller genopført, så de fremstår nøjagtigt som før skaden. Du skal dog være opmærksom på, at hvis skaden kan relateres til mangel på vedligeholdelse, så kan du risikere at miste retten til at få tildelt erstatning. Selvom du investerer i en forsikring, så skal du altså stadigvæk passe på dit hus, da det kan gå udover dig selv i sidste ende, hvis du handler bevidst.

Hvad bestemmer prisen på husforsikringen?
Prisen på husforsikringen afhænger blandt andet af størrelsen på dit hus. Derudover spiller selvrisikoen også en rolle, idet en høj selvrisiko vil give en lav præmie – det gælder naturligvis også omvendt. Når du skal ud og undersøge markedet for forsikringstilbud, så hav desuden i baghovedet, at du i mange tilfælde kan opnå gode rabatter, hvis du samler alle dine forsikringer hos det samme forsikringsselskab. Desuden kan medlemsskaber i fagforeninger også ofte resultere i gode tilbud.

Knap_gul_få-tilbud_Get-Offers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *